personal coaching, relatietherapie, reading en healing

^

In relatietherapie volgt Nicola dezelfde werkwijze als met 'individuele' ToThePointSessies. Soms is het wenselijk dat de partners samen een Duo-Sessie volgen en anders wordt met beide partners - los van elkaar - naar het eigen functioneren in de relatie gekeken en hoe daar mee om gegaan kan worden.


Als beide partners bij hun eigen essentie gebracht zijn, is ook duidelijk of de relatie weer kan opbloeien of dat de beide partners los van elkaar meer tot ontplooiing kunnen komen.


Bij Duo-Sessies is er de mogelijkheid van een telefonische follow up (binnen 4 weken) van 20 minuten voor elk van de beide partners.


Bij een Duo-Sessies hoeft het niet per se om liefdesrelaties te gaan. Ook aan ouder-kindrelaties en werkrelaties kan in Duo-Sessies gewerkt worden.

relatietherapie en Duo-sessies

M 06 51262786

naar de
Puber
Sessies 
andere_mogelijkheden.htmlandere_mogelijkheden.htmlandere_mogelijkheden.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2